Контакт

Българо-швейцарска асоциация за разпространение и съхраняване на българския език, култура и традиции “Канатица”

Дата на учредяване 27.06.2021, регистрирана в Търговския Регистър съгласно Швейцарското законодателство Registre du commerce du Canton de Vaud CHE- 466.242.286 на 16.12.2021, Registre journalier no 25144

Електронна поща:
bg@kanatitza-art.ch

Уеб сайт:
www.kanatitza-art.ch

Пощенски адрес:
Avenue de Pra 36,
1800 Vevey, Suisse