Дейности

Основните дейности на Асоциацията са разпространение и съхранение на българския език, традиции и култура. Учредяване и управление на българско училище, културно и просветно сътрудничество с швейцарски и български партньори, осъществяване на различни културни и просветни дейности, организиране на театрални спектакли, изложби, конференции, както и насърчаване на развлекателни инициативи, с цел разпространение на българската култура и изскуство на териоторията на Швейцария. Асоциация Канатица популяризира българсккия език, както и съхранява българските традиции чрез организиране на курсове по фолклорини танци и развиване на културния обмен и съхраняване на традициите и обичаите свързани с българските празници, бит и култура.