Училище

Българското училище “Канатица” бе открито на 3 септември 2022г. Официални гости на празника бяха г-жа Светлана Йорданова, първи секретар и завеждащ Консулска служба на Българското Посолство в Берн, г-жа Лори Вийоме, завеждащ отдел “Образование, семейства и спорт” в Община Веве и г-жа Габриела Кемпф, отговаряща за отдел “Социални контакти” към Община Веве.

Учебните занятия се провеждат веднъж седмично и покриват първите три нива на българската образователна система – начален, прогимназиален и гимназиален. Училището предлага следните форми на обучение – присъствена форма, дистанционна форма на обучение с частична присъствена и дистанционна форма на обучение без присъствени часове в случай на пандемии и невъзможност за посещения. Екипът от учители са квалифицирани педагози по български език, начална педагогика и с квалификации за преподаване в швейцарската образователна система с дългогодишен опит и в Европа. Преподавателският екип използва учебни помагала и пособия, одобрени от Министерство на образованието на Република България, както и различни аудиовизуални и дидактически материали съобразени с възрастовите изисквания на учениците. Преподавателският екип организира и допълнителна подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български език и литература. Учебната такса на срок е 400 франка. За второ дете отстъпката е 50%, а третото дете посещава училището безплатно!

Очакваме Ви!