За нас

На 27 юни 2021 г. в град Веве, бе учредена българо-швейцарската асоциация “Канатица” за съхранение и разпространение на българския език, култура и традиции. Повече от 40 именити българи подкрепиха това начинание. Една от целите на Асоциацията бе и учредяването на българско училище в кантон Во. Година по-късно то бе вече факт. Основните дейности на Асоциацията са разпространение и съхранение на българския език и традиционната и съвременна култура, учредяване и управление на българско училище, културно и просветно сътрудничество с швейцарски и български партньори, осъществяване на различни културни и просветни дейности, организиране на театрални спектакли, изложби, конференции, както и насърчаване на развлекателни инициативи, с цел разпространение на българската култура и изскуство на териоторията на Швейцария. Асоциация Канатица има за цел да популяризира българсккия език, както и да съхрани българските традиции чрез организиране на курсове по фолклорини танци и развиване на културния обмен както и организиране на детски ателиета за съхраняване на традициите и обичаите свързани с българските празници, бит и култура. Асоциацията има и за цел да създаде и българска общност, както и да я обедини с онова невидимо нещо, което е съзидателно и свързва хората през поколенията – българския дух, вярата в книжнината и любовта, с която се предават обичаите през поколенията!