Празник на Буквите в българско училище “Канатица”

“И всякоя възраст, класа, пол, занятье,
Участие вземаше в туй предприятие-
богатий с парите, сюрмахът с труда,
момите с иглите, учений с ума..”